Ενέργειες

Συμπυκνωτής

Από The Stelios Files

Ένα απλό σύστημα φακών που συγκεντρώνει το φως μιας πηγής σε μία δέσμη. Συμπυκνωτές χρησιμοποιούνται σε φωτιστικά spot και σε μεγεθυντές.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ