Ενέργειες

Συμπληρωματικά χρώματα

Από The Stelios Files

Δύο χρώματα που όταν προστεθούν σε ορισμένες αναλογίες, δίνουν λευκό φως. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει χρώματα όπως η ματζέντα, το κίτρινο και το κυανό, επειδή κάθε ένα είναι συμπληρωματικό ενός βασικού χρώματος.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ