Ενέργειες

Στερέωση

Από The Stelios Files

Στάδιο της διαδικασίας επεξεργασίας φιλμ ή φωτογραφικών χαρτιών κατά το οποίο τα αλογονίδια του αργύρου που δεν έχουν μετατραπεί σε μαύρο μεταλλικό άργυρο, μετατρέπονται σε ένα ευδιάλυτο σύμπλεγμα του αργύρου.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ