Ενέργειες

Σολαριζασιόν

Από The Stelios Files

Αντιστροφή ή μερική αντιστροφή μιας φωτογραφικής εικόνας με την βοήθεια υπερβολικής υπερέκθεσης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ