Ενέργειες

Σκόπευτρο φωτεινής γραμμής

Από The Stelios Files

Σύστημα απ' ευθείας σκόπευσης όπου η περιοχή του θέματος σημειώνεται με ένα περιθώριο από λευκές γραμμές. Στο ίδιο σύστημα ίσως υπάρχουν διορθωτικές γραμμές για την παράλλαξη.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ