Ενέργειες

Σκοτεινός θάλαμος

Από The Stelios Files

Θάλαμος ασφαλισμένος από το φως που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία φωτοευαίσθητων υλικών με τη βοήθεια συνήθως φώτων ασφαλείας που δεν επηρεάζουν τα υλικά αυτά.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ