Ενέργειες

Σκληρυντής

Από The Stelios Files

Χημικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του φιλμ και σε μερικές εμφανιστικές διαδικασίες για να δυναμώσει τα φυσικά χαρακτηριστικά της ζελατίνης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με εμφανίσεις υψηλής θερμοκρασίας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ