Ενέργειες

Προτεραιότητα φωτοφράχτη

Από The Stelios Files

Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύστημα αυτόματης έκθεσης μερικών μηχανών όπου, μπορεί να γίνει επιλογή της ταχύτητα του φωτοφράχτη και το διάφραγμα να ρυθμιστεί αυτόματα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ