Ενέργειες

Προτεραιότητα διαφράγματος

Από The Stelios Files

Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αυτόματο σύστημα έκθεσης μερικών μηχανών , όπου το διάφραγμα επιλέγεται και η ταχύτητα του φωτοφράχτη ρυθμίζεται αυτόματα από τη μηχανή.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ