Ενέργειες

Προσπίπτων φωτισμός

Από The Stelios Files

Φως που πέφτει πάνω σε μία επιφάνεια από μία πηγή.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ