Ενέργειες

Προοπτική

Από The Stelios Files

Σύστημα αναπαράστασης τρισδιάστατων αντικειμένων πάνω σε μια δισδιάστατη επιφάνεια. για πιο ρεαλιστική εντύπωση του βάθους πετυχαίνεται με την γραμμική προοπτική, την κλίμακα, τα αλληλεπικαλυπτόμενα στοιχεία και την αέρινη προοπτική.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ