Ενέργειες

Προβολή από πίσω

Από The Stelios Files

Μέθοδος προβολής εικόνων στο πίσω μέρος μίας ημιδιαφανούς οθόνης για τη δημιουργία φόντου σε αντικείμενα που βρίσκονται μπροστά από αυτή.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ