Ενέργειες

Πρίσμα

Από The Stelios Files

Διαφανές μέσο με επίπεδες κεκλιμένες επιφάνειες. Ένα πρίσμα μπορεί να "λυγίζει" τα διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός (τα χρώματα) σε διαφορετικές γωνίες.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ