Ενέργειες

Ποστεριζασιόν

Από The Stelios Files

Τεχνική που χρησιμοποιεί ένα αριθμό τονικά διαχωρισμένων αρνητικών που τυπώνονται σε ένα υλικό υψηλής αντίθεσης για να δώσουν μία φωτογραφία που περιέχει επιλεγμένες περιοχές επίπεδων τόνων αντί συνεχών.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ