Ενέργειες

Πολωτικό φίλτρο

Από The Stelios Files

Άχρωμο φίλτρο ικανό να εξαναγκάζει το φως να ταλαντώνεται σε ένα μόνο επίπεδο (πόλωση).

Χρησιμοποιείται μπροστά από το φακό της μηχανής για να μειώνει ή να απομακρύνει τελείως τις αντανακλάσεις ή να δυναμώνει τα χρώματα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ