Ενέργειες

Πολωμένο φως

Από The Stelios Files

Ακτίνες φωτός (ηλεκτρομαγνητικά κύματα) που εκτελούν ταλαντώσεις σε ένα επίπεδο μόνο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ