Ενέργειες

Πλύσιμο

Από The Stelios Files

Μέρος της διαδικασίας εμφάνισης όπου απομακρύνονται τα περιττά χημικά και ο περιττός άργυρος από το γαλάκτωμα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ