Ενέργειες

Περίθλαση

Από The Stelios Files

Το φαινόμενο στο οποίο το φως υποχρεώνεται να αλλάξει κατεύθυνση ή να διασκορπιστεί, όταν περνά μέσα από μία μικρή τρύπα ή έρχεται κοντά στις άκρες μίας αδιαφανούς επιφάνειας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ