Ενέργειες

Παραμινοφαινόλη

Από The Stelios Files

Μειωτικός παράγοντας που χρησιμοποιείται σε μερικούς έγχρωμους εμφανιστές των οποίων τα προϊόντα οξείδωσης συνδυάζονται με φαινόλες και αμίνες για να σχηματίσουν τις χρωστικές.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ