Ενέργειες

Πανχρωματικό

Από The Stelios Files

Ένα φωτογραφικό γαλάκτωμα ευαίσθητο σε όλα τα χρώματα του ορατού φάσματος, συμπεριλαμβανόμενου και του κόκκινου, αν και δεν αντιδρά σε όλα τα χρώματα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ