Ενέργειες

Πανοραμική μηχανή

Από The Stelios Files

Μηχανή με ένα ειδικού τύπου φακό που μετακινείται γύρω από το πίσω ουδέτερο σημείο του.

Δημιουργεί ένα είδωλο πάνω σε μία καμπυλωμένη επιφάνεια φιλμ και μπορεί να καλύψει μία πολύ μεγάλη γωνία θέας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ