Ενέργειες

Πάγωμα της κίνησης

Από The Stelios Files

Τεχνική που επιτρέπει σε ένα κινούμενο θέμα να φωτογραφηθεί ακίνητο και χωρίς θόλωμα με τη χρήση γρήγορης ταχύτητας φωτοφράχτη ή φωτισμού ηλεκτρονικού φλας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ