Ενέργειες

Ουδέτερο φιλτράρισμα

Από The Stelios Files

Στην έγχρωμη εκτύπωση, το φιλτράρισμα με το οποίο πετυχαίνεται η χρωματική ισορροπία, αποδίδοντας σωστά στην τελική φωτογραφία, ένα ουδέτερο γκρίζο του αρνητικού ή της διαφάνειας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ