Ενέργειες

Ουδέτερα σημεία

Από The Stelios Files

Σημεία σε ένα σύνθετο φακό, στα οποία οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται στο φακό φαίνονται να συγκεντρώνονται (μπροστινό ουδέτερο σημείο), ή σημεία από τα οποία οι ακτίνες του φωτός, αφού έχουν περάσει από το φακό, φαίνονται ότι προέρχονται (πίσω ουδέτερο σημείο).

Ουδέτερα σημεία χρησιμοποιούνται στις οπτικές μετρήσεις, για παράδειγμα στον υπολογισμό της εστιακής απόστασης ενός φακού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ