Ενέργειες

Ορθοχρωματικό

Από The Stelios Files

Φωτογραφικό γαλάκτωμα ευαίσθητο στο μπλε και πράσινο φως όχι όμως και στο κόκκινο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ