Ενέργειες

Οπτικός άξονας

Από The Stelios Files

Φανταστική γραμμή που περνά οριζόντια από το κέντρο ενός σύνθετου φακού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ