Ενέργειες

Οξύ

Από The Stelios Files

Χημική ένωση με pH μικρότερο του 7.

Χρησιμοποιείται συχνά στα εμφανιστικά στάδια για να σταματήσει τη δράση μίας αλκαλικής διάλυσης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ