Ενέργειες

Ομίχλιασμα

Από The Stelios Files

Πυκνότητα που δημιουργείται στα φωτογραφικά υλικά και δεν αποτελεί μέρος του ειδώλου ή της εικόνας. Μπορεί να προκληθεί από την τυχαία έκθεση στο φως ή από διάφορα χημικά.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ