Ενέργειες

Ολογραφία

Από The Stelios Files

Σύστημα φωτογραφίας, που δεν απαιτεί μία μηχανή ή φακό, στο οποίο ακτίνες λέιζερ χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μία τρισδιάστατη εικόνα πάνω σε λεπτόκοκκες φωτογραφικές πλάκες.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ