Ενέργειες

Οθόνη εστίασης

Από The Stelios Files

Οθόνη από θαμπόγυαλο προσαρμοσμένη στη μηχανή που βοηθά στην σκόπευση και ακριβή εστίαση της εικόνας που σχηματίζεται από το φακό.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ