Ενέργειες

Νόμος της αμοιβαιότητας

Από The Stelios Files

Η έκθεση είναι ίση με το γινόμενο της έντασης και του χρόνου, όπου η ένταση είναι ίση με το ποσό του φωτός και ο χρόνος με το χρόνο που το φως επιδρά πάνω στο φωτοευαίσθητο γαλάκτωμα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ