Ενέργειες

Ντεκλανσέρ

Από The Stelios Files

Εύκαμπτο καλώδιο που χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση του φωτοφράχτη χωρίς να χρειαστεί να ακουμπήσετε το σώμα της μηχανής.

Χρησιμοποιείται με τρίποδο και ελαττώνει τις πιθανότητες κουνήματος της μηχανής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ