Ενέργειες

Μετόλ

Από The Stelios Files

Μειωτικός παράγοντας με αργή δράση (για να δίνει μεσαία μέχρι χαμηλή αντίθεση).
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα ασθενές αλκάλιο μπορεί να σχηματίσει μία ισορροπημένη κανονικής αντίθεσης διάλυση.
Όταν χρησιμοποιηθεί μαζί με υδροκινόνη αυτοί οι δύο μειωτικοί παράγοντες αποτελούν τη βάση των περισσοτέρων πρώτων εμφανιστών για διαφάνειες.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ