Ενέργειες

Μακροφωτογραφία

Από The Stelios Files

Μέθοδος φωτογραφίας που δίνει μία εικόνα μεγαλύτερη από το αρχικό θέμα χωρίς τη χρήση μικροσκοπίου. Για να επιτευχθεί η μεγέθυνση αυτή, η μηχανή είναι συνήθως προσαρμοσμένη σε δακτυλίους προέκτασης, φυσούνες ή σε ένα φακό macro. Η μεγέθυνση δεν είναι μεγαλύτερη από 10X.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ