Ενέργειες

Λανθάνουσα εικόνα

Από The Stelios Files

Η αόρατη εικόνα που δημιουργείται στο γαλάκτωμα του φιλμ από την έκθεσή του στο φως και γίνεται ορατή κατά την εμφάνιση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ