Ενέργειες

Διοπτρία

Από The Stelios Files

Μονάδα που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την ισχύ ενός φακού. Ισούται με το αντίστροφο της εστιακής απόστασης του φακού εκφρασμένης σε μέτρα. Η ισχύς ενός συγκλίνοντος φακού είναι θετική ενώ ενός αποκλίνοντος αρνητική.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ