Ενέργειες

Γυαλιστερό χαρτί

Από The Stelios Files

Εκτυπωτικό χαρτί με απαλή και γυαλιστερή επιφάνεια.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ