Ενέργειες

Απευθείας σκόπευσης

Από The Stelios Files

Σύστημα σκόπευσης του θέματος που δείχνει το πεδίο θέας του φακού της μηχανής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ