Ενέργειες

Αντικειμενικός

Από The Stelios Files

Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα φακό που χρησιμοποιείται στα μικροσκόπια και τηλεσκόπια.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ